PKN
Gereformeerde Kerk Anna Jacobapolder
 
Geschiedenis Geschiedenis

De Gereformeerde Kerk van Anna Jacobapolder werd in 1878 opgericht. In 1895 werd het kerkgebouw aan de langeweg 40 in gebruik genomen. Door de inundatie in 1944 en de watersnoodramp in 1953 waren vooral de muren slecht en aangetast door het zoute water. Het gebouw verkeerde in een zeer slechte staat. Daarom werd besloten om een nieuw kerkgebouw te bouwen. Van het oude kerkgebouw werd in 1965 de toren gesloopt en omgebouwd tot woonhuis.

 
 
 
Het huidige kerkgebouw werdt op donderdag 6 oktober 1960 in gebruik genomen.
De voorbereidingen voor de bouw zijn al in 1957 opgestart. Ds. Smit, toenmalige predikant, had daar een aandeel in.
De grote vraag was hoe moeten we dat financieren.
Hierbij kwam al gauw het Nationaal Rampenfonds in beeld. Deze instantie verleende hulp bij de bouw en herbouw van de door de watersnood getroffen kerken. Een hele opluchting was het dat het Rampenfonds de gehele financiering voor hun rekening nam. Daardoor kwam er daadwerkelijk zicht op de bouw van de nieuwe kerk.
Vervolgens was er flinke discussie over de plaats waar de kerk gebouwd moest worden. Ouderling Dhr. P. Boudeling kwam met de oplossing, hij deed de uitspraak ”Gods Kerk moet in de ruimte staan”. Daar hij zelf gebruiker was van de grond van de locatie waar men besloot te bouwen was het snel beslist. Men ging in onderhandeling met de vertegenwoordiger van het Nationaal Rampenfonds, Dhr. van Berkel.
In maart 1959 schreef men in het kerkblad over de langdurige onderhandelingen van de bouw van de nieuwe kerk. Inmiddels had men in Dhr. C. Tuinhof een architect gevonden. Hij had ook het ontwerp gemaakt van de nieuwe kerk in Gapinge bij Middelburg. In 1959 had de commissie van beheer met als voorzitter Dhr. K. van Strien al vele besprekingen gehad over het ontwerp van de kerk en in mei 1959 werd de bouwtekening goed gekeurd.
 
In de Kerkenraad vergadering van 4 september 1959 werden de inschrijvingen van de aannemers op het ontwerp van de architect behandeld. De totale kosten voor de bouw van de kerk werden door hem begroot op F 120.000,-.
 
Er werd ingeschreven door drie aannemers.
Firma van Schelven Voor F 138.700,00
Firma Ligtendag Voor F 101.128,00
Firma Everaars Voor F 136.300,00
Door de Kerkenraad werd het werk gegund aan de laagste inschrijver de Firma Ligtendag. De totale kosten van de bouw kwamen uiteindelijk uit op F 150.950,-
 

Op 18 oktober 1959 werd door de Commissie van beheer de bouwcommissie benoemd met als voorzitter Dhr. G.J. de Jager, als lid dhr. A. C. Wisse en adviseur Ds. W. Haverkamp. De heren moesten regelmatig naar Wassenaar waar Dhr. van Berkel van het Nationaal Rampenfonds woonde om budget los te praten voor de bouw en inrichting.

In oktober 1959 werd de grond bouw klaar gemaakt. Hiervoor werd een schip met zand gekocht voor ophoging van de bouwplaats. De landbouwers reden de grond met hun tractor en wagen naar de bouwplaats, waar door hun medewerkers het zand gelost werd. Omdat er nog zand te kort was, werd er daarna ook nog zand uit de Kijkuit aangevoerd.

Op 10 dec. 1959 is de eerste steen gelegd namens het Nationaal  Rampenfonds door Mevr. D.P.C. de Hoop Scheffer. Tijdens de bouw kwamen er nog allerlei andere zaken aan de orde. Een daar van was het mozaïek op de preekstoel. In eerste instantie vond men dit niet geschikt maar na wat aanpassingen en een groter formaat viel het wel in goede aarde.

De glas in lood ramen achter in de kerk zijn door een gespecialiseerde glazenier vervaardigd en in bijzondere boogstand  geplaatst.

Naar een nieuw pijporgel is zeer intensief gezocht. Het was een grote post op de begroting. De toenmalige organist Dhr. C. Wisse en de orgel commissie hebben in Slikkerveer  een prachtig orgel uitgezocht en toestemming gekregen om het te laten bouwen.

De aanschaf van de kerkbanken is op zeer democratische wijze tot stand gekomen. Er werden achter in de oude kerk drie verschillende banken neergezet en de gemeenteleden konden vertellen welke zij de beste vonden. Daaruit  zijn, na nog enige aanpassingen van het gekozen model,  de huidige kerkbanken  tevoorschijn gekomen.

Het kruis op de toren gaf de nodige discussie. Men wilde graag een kruis met verlichting. Je zou dan de kerk  in de wijde omtrek kunnen zien staan. Na lange discussie werd  het kruis en verlichting verwezenlijkt.

Voor de klok in de toren heeft de gemeente St. Philipsland een financiële bijdrage gegeven.

Zo is er alles bij elkaar een hele mooie, functionele en in het landschap passende kerk tot stand gekomen.

terug
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met daarna Koffie drinken
datum en tijdstip 04-08-2024 om Ds. K. Goverts; Dordrecht
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-08-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Contact
Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder
4675 RK, Langeweg 51,
Scriba, Tel: 06-47039491
E-mailadres:  rientichemgkajp@zeelandnet.nl
 
Predikant

ds. Marina van der Zwaag – de Haan

predikant Gereformeerde Kerk Anna-Jacobapolder & Protesantse Gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer

Kapitein Wielmanlaan 43
tel: 0164-657795,
mobiel: 06-23697249

email: m.zwaaghaan@hetnet.nl

 
Penningmeester
Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder

penningmeester.gk.ajp@gmail.com
 
Kerkomroep
Kerkdiensten via internet beluisteren.
 
Social media
Volg ons ook op Facebook.
 
Protestantse Gemeente
Halsteren/Nieuw Vossemeer
De Gereformeerde Kerk van Anna Jacobapolder vormt een combinatie met de Protestantse Gemeente Halsteren / Nieuw Vossemeer omdat in beide gemeenten dezelfde predikant is aangesteld.
 
Christelijke Basisschool
    Anna Jacobapolder
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.